ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΩΑ

Εξοπλισμοί:

  • Ποτίστρες απλές ή αυτόματες
  • Ταΐστρες
  • Κλουβιά
  • Φωλιές

Για κοτόπουλα ή όρνιθες, κουνέλια, αρνιά ή κατσίκια, βοοειδή και χοιρινά ή χοιρομητέρες.

Ζωοτροφές:

  • Φύραμα Νιτσιάκος υψηλότατης ποιότητας για πρώτης ηλικίας κοτοπουλάκια, ακόμα και μιας μόνο ημέρας, εγγυημένο και δουλεμένο. Διατίθεται σε 40kg σακί ή 5κιλο.
  • Γάλα σε σκόνη για αρνάκια ή κατσικάκια ΑΑΑ ποιότητας = μανόγαλο
  • Ειδικό γάλα για μοσχαράκια
  • Ειδικό γάλα για γουρουνάκια